Retour formulier

Formulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen binnen de bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van uw bestelling.

Aan:
LichtWesen Nederland

Noordersingel 90
3781 XK  Voorthuizen
shop@staging.lichtwesennederland.nl

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen en/of levering van de volgende dienst herroep.

Besteld op datum (verplicht)

Ontvangen op datum (verplicht)

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Opmerkingen of vragen